• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук
    • Фондация за психично здраве и социална реализация "Трансформа" извършва дейност, насочена към развитие на социалната сфера в България. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!

27.04.2017 г.

За представяне на разработките от стажантската програма „Външнополитически анализи и коментари“ към Института за политика и устойчиво развитие 21 (ИПУР 21) за информационния портал “Word Review”, в УНСС се проведе студентска кръгла маса на тема "Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността".

На форума, организиран от катедра „Международни отношения“ и ИПУР 21, присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедрата, гл. ас. д-р Елизабет Йонева, преподавател в катедра „Международни отношения“, гл. ас. д-р Лиляна Станкова, преподавател в катедра „Управление“, Деница Димитрова, председател на ИПУР 21, студенти и гости.


04.04.2014 г.

На 04.04.2014 г. представители на ИПУР 21 присъстваха на публична лекция на българския еврокомисар Кристалина Георгиева в Нов български университет на тема: „Защо ни засяга? Европа и хуманитарните кризи на нашето време”. Организатори на събитието бяха департамент „Икономика” на НБУ и „Лаборатория управление на рискове”, ръководена от Иван Костов.

31.03.2014 г.

На 31.03.2014 г. председателят на ИПУР21 присъства на премиерата на документалния филм „Преходът, който не стана така, както бе замислен”. Проектът беше представен от председателя на Съвета на фондация „Институт за пазарна икономика” - д.ф.н. Красен Станчев. Гости на събитието бяха авторите на програмата - Ричард Ран, Роналд Ът и Марк Блумфийлд, които са преки участници в разработването на проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България. Събитието бе отразено от редица медии като телевизия „България Он Ер”, БНР, 24 часа, Труд, БГНЕС, Faktor.bg и др. Чрез филма, авторите се опитват да обрисуват началото на преходния период в България от комунизъм към демокрация и да представят някои от хората, започнали промяната. Документалният филм е за всички, които искат да знаят как започна и как се случи всичко, а също така и за тези с къса памет или недостатъчна информация, за тези, които лесно правят погрешни умозаключения и днес обвиняват плана Ран-Ът за случилото се в страната през последните две десетилетия. Заключенията относно причинно-следствените връзки, каквито може би не съществуват в доклада, доведоха до негативното възприятие на плана сред някои от гражданите на България. Повече информация може да намерите на: http://www.thetransitionthatneverhappened.info/

19.02.2014 г.

Представители на ИПУР 21 присъстваха на информационните дни организирани от Европейски граждански ресурсен център - ЕГРЦ за представяне на ОП „Европа на гражданите” в новия програмен период 2014-2020. Водещият експерт Зина Любенова представи дейността на центъра и приоритетите на програмата, като даде много добри идеи и насоки за работа на неправителствения сектор. Надяваме се запознанството с нея, нейният опит и готовност за помощ при подготвянето на проектни предложения да доведе до бъдеща ползотворна и успешна работа за нашето сдружението.

09.01.2014 г.

В началото на 2014 г. ИПУР 21 кандидатства по програмата „Студентски практики“ на МОН, проект финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Публикувахме обява за „Стажант по проекта Външнополитически анализи и коментари” и до момента по нея са кандидатствали повече от 40 студента. След интервю и одобрение, от началото на февруари нашият екип се увеличава с 10 млади, амбициозни и много талантливи студенти от специалностите „Международни отношения”, „Политически Науки”, „Политология” и „Международни политически отношения и сигурност” на СУ, УНСС и НБУ.

26.11.2013 г.

Проведе се Общо събрание на членовете на ИПУР 21.

Акценти от дневния ред:

- Освобождаване на Ивайло Хранов от поста "Председател на ИПУР 21";

- Приемане и освобождаване на членове от Общото събрание;

- Избор на Деница Димитрова за Председател на ИПУР 21;

- Изработване на уеб сайт;

- Обсъждане на бъдещи проекти.


16.05.2013