• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!

Проектът е насочен към групата на търсещите и получили убежище в България чужди граждани (от всяка възрастова група) след като по определени програми на Министерство на труда и социалната политика, както и от различни европейски механизми за финансиране бъдат отпуснати средства за тяхното обучение (български език, история и култура), интеграция и професионална реализация в българското общество.