• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!


Проектът е свързан с осъществяване на контакти между различни балкански университети. Идеята ще се опита да създаде Обща междубалканска мрежа на университети и научните общности. Реализиране на програми за двустранно сътрудничество, обмен на студенти, съвместни конференции, научни публикации и др. Кандидатстване по подходящи проекти за финансиране.