• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!

Проектът е свързан с кандидатстване по програми за трансгранично сътрудничество и ще бъде насочен към българските общности зад граница и по-специално към тези с българско самосъзнание. Кандидатстване по проекти за интеркултурно посредничество, утвърждаване на българските ценности, история, род и родина, връщане към човешкото в човека и др. Кандидатстване по програми за образование и развитие на капацитет. 

Развиване на дарителска дейност, чрез която може да получим компютри и друга техника, да съберем книги, учебници, енциклопедии, стари детски и образователни списания и други, кампания за набиране на дискове с български филми (или поне дублирани на българси) българска музика и др.