• Информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. натисни тук

Институт за политика и устойчиво развитие 21

Участвай в твоето утре!

Координатор на проекта е Теодор Савов - savov@ipur.eu или savov@wreview.eu   

Името на проекта е World Review. Избрахме това име, защото искаме да обхванем целия свят. Проектът е реализиран на www.wreview.eu и представлява информационен портал за анализи, прогнози и коментари в сферата на международната сигурност и външна политика. 

Сайтът използва уникална система, която позволява на читателите му да споделят и публикуват интересни данни, чрез които да разширим обхвата и съдържанието му. По този начин всеки може да бъде част от екипа на World Review. Даваме възможност на млади, активни хора, можещи да пишат, интересуващи се от актуалните световни събития, имащи мнение по наболели въпроси и търсещи трибуна, на която могат да се изявят. 

Целта не е да се публикуват новини, а да се излагат факти и да се правят актуални прогнози за развитието на събитията.

В началото на 2014 г. ИПУР 21 кандидатства по програмата „Студентски практики“ на МОН, проект финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Публикувахме обява за „Стажант по проекта Външнополитически анализи и коментари” и до момента по нея са кандидатствали повече от 40 студента. След интервю и одобрение, от началото на февруари нашият екип се увеличава с 10 млади, амбициозни и много талантливи студенти от специалностите „Международни отношения”, „Политически Науки”, „Политология” и „Международни политически отношения и сигурност” на СУ, УНСС и НБУ.